<div align="center"> <h1>Fajarze</h1> <h3>Stronka zespolu fajarze</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.aster.pl/fajarze" rel="nofollow">strony.aster.pl/fajarze</a></p> </div>